COMMUNICATIE

COMMUNICATIE RICHTING JOUW BEZOEKERS

In deze bijzondere tijden is het belangrijk dat jouw gasten goed geïnformeerd worden. Alle bezoekers moeten zich veilig en beschermd voelen in onze locatie. Om dit veilige gevoel te creëren zorgen wij voor optimale communicatie naar jouw gasten en een duidelijke veiligheidsinstructie op onze digitale bebording en middels staande verwijsborden.

Daarnaast werken wij met handhavers die erop toezien dat de veiligheidsnormen door iedereen in onze locatie worden nageleefd.

digitale registratie

Wij adviseren om voorafgaand aan jouw bijeenkomst te werken met online ticketregistratie. Alle bezoekers ontvangen dan voorafgaand aan de bijeenkomst een toegangsbewijs met de juiste entree, naar welke toiletgroep ze mogen gaan en de cateringruimte waar ze gebruik van kunnen maken. Zo spreiden we alle bezoekers zo optimaal mogelijk.

Ga terug naar ontmoeten op veilige afstand

088 - 9000 390