De mooiste tijd beleef je bij Omnisport Apeldoorn! We wensen je een fijn bezoek aan onze locatie en wijzen je, naast ook op de toepasselijke wettelijke regels, op onderstaand bezoekersreglement, waarbij we je vragen te allen tijde rekening te houden met onze buren:

 • Enkel met een geldig entreebewijs ben je welkom in onze locatie;
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daartoe aangegeven parkeervakken;
 • Op verzoek dien je je te kunnen legitimeren – kinderen onder de leeftijd van 18 jaar kunnen uitsluitend onder toezicht van een volwassene onze locatie betreden;
 • Om veiligheidsredenen dien je instructies van medewerkers en schriftelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld aanwijzingen op borden) te allen tijde op te volgen. Je kan in dit kader gefouilleerd worden en je tassen kunnen worden doorzocht;
 • Het is niet toegestaan om:
   • Voor commerciële doeleinden beeld- en/of geluidsopnamen te maken;
   • Zelf consumpties mee te nemen;
   • Reclame te maken en goederen en/of diensten aan te bieden;
   • Groepskenmerkende en/of opruiende kleding te dragen;
   • Items waarmee onrust of letsel kan worden veroorzaakt, (speelgoed)wapens en/of drugs mee te nemen (medicijnen zijn toegestaan mits een medische verklaring kan worden getoond);
   • (huis)Dieren (m.u.v. een geleide-/hulphond) mee te nemen;
   • Paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren of ten onrechte te activeren;
   • Vernielingen, vandalisme en/of diefstal te plegen.
 • Als je als sporter onze locatie gebruikt, mag je enkel gebruik maken van de door onze locatie aan jou toegewezen (kleed)ruimten en is het verboden de sportfaciliteiten en/of sportruimten te betreden met ander schoeisel dan zaal- of sportschoenen en het hiervoor bedoelde schoeisel mag niet buiten gedragen zijn;
 • Indien je naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator de orde, rust en/of veiligheid verstoort al dan niet als gevolg van het overtreden van dit bezoekersreglement kan je de toegang tot onze locatie worden ontzegd of ontnomen;
 • Goederen en voorwerpen die naar het oordeel van onze locatie en/of de organisator als ongeoorloofd worden aangemerkt en wettelijk verboden goederen en voorwerpen zijn niet toegestaan in onze locatie;
 • Bij een (vermoeden van een) strafbaar feit/overtreding wordt de politie gewaarschuwd;
 • Naast het reguliere cameratoezicht kunnen door onze locatie beeld- en geluidopnamen worden gemaakt.
 • Deze opnamen kunnen als sfeerimpressies worden gebruikt in commerciële uitingen van onze locatie en het Libéma concern waarvan onze locatie deel uitmaakt;
 • Onze locatie verwerkt persoonsgegevens (waaronder (camera)beelden) in overeenstemming met toepasselijke regelgeving en ons privacy statement;
 • Het bezoeken van en parkeren op onze locatie geschiedt geheel op eigen risico. Onze locatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan zaken.
088 - 9000 390