De website www.omnisport.nl (“Website”) ten behoeve van Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom  van een aan Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. gelieerde vennootschap.

Toegang tot en gebruik van de Website en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V.

De inhoud van de Website en andere uitingen van Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de Website,

Wanneer Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. en/of aan Exploitatiemaatschappij Omnisportcentrum Apeldoorn B.V. gelieerde vennootschappen.

088 - 9000 390