RTC baanwielrennen kick-off

Op zaterdag 17 september is de kick-off van het RTC baanwielrennen.

Topsport Gelderland geeft binnen het samenwerkingsverband Topsport Oost begeleiding aan groepen sporters binnen een regionaal bondsprogramma (RTC’s) en bewaakt en organiseert daarbij de inzet van de doorlopende leerlijnen op verschillende thema’s. Dit met als doel sporters optimaal voor te bereiden op volgende stappen in hun (top)sportcarri√®re.

Zaterdag 17 september is er een dag vullend programma met betrekking tot het baanwielrennen.

Je kunt je nog opgeven tot vrijdag 9 september 2022 met vermelding van naam en categorie in 2023.
E: jan@degraaf.us T: 06 – 52 83 42 98

088 - 9000 390